Skip to content

About Us

מחקר בריאות ואדם נוצר כדי לעזור להעלות את המודעות הכללית לסיכונים בריאותיים. גורמים רבים משפיעים על בריאותנו. מזונות לא בטוחים, בחירות לא בריאה באורח חיים, חוסר בפעילות גופנית: כל הדברים האלה יכולים לספק הנאה מיידית לטווח קצר, אבל יש להם השפעות ארוכות טווח על החיים שלך ועל הבריאות שלך.

FacebookTwitterPinterestRedditLinkedInWhatsAppShare